نظام نامه

 

مقدمه
 
امروزه اهمیت نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها ، سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش و قابلیت های آن در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری و سامانه های اطلاعاتی آنها نه تنها از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود ، بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات کافی ، صحیح و بهنگام ، اتخاذ سیاست های موثر و برنامه ریزی های توسعه ای را ناممکن می گرداند. بر مبنای این نگرش نقش و جایگاه نظام آمار و اطلاعات و انسجام آن در توسعه صنعت برق که یکی از صنایع زیر بنایی کشور است از اهمیت و حساسیت غیر قابل انکاری برخوردار است.
با توجه به اهمیت موضوع و براساس نظام‌نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو، ابلاغی توسط وزیر محترم نیرو در تاریخ 01/10/87 به شماره 100/50/105297 و قوانین مرکز آمار ایران، نظام‌نامه آمار و اطلاعات شرکت مدیریت تولید برق زرند بمنظور سامان‌دهی و نظام‌مند کردن فرآیند تولید آمار برای استفاده مدیران و سایر کاربران به منظور آسان نمودن فرایند تصمیم‌گیری، مشخص شدن نقاط ضعف و قوت سازمان، بالا بردن حس اعتماد کاربران، شفاف‌سازی عملکرد، بالا بردن اعتبار شرکت، زمینه‌سازی برای تغییر و تحول و...تدوین و ابلاغ می شود.

 

 

1- اهداف
 
1- ارتقای فرهنگ آماری و افزایش اعتماد و باور عمومی نسبت به آمارهای ارایه شده
2-بررسی ، ساماندهی ، نظام مند نمودن و رفع تنگناهای فعالیت های آماری
3-استاندارد سازی تعاریف ، مفاهیم و سامانه های آماری توصیه شده از طرف وزارت نیرو در شرکت
4-بهینه سازی فرایند تولید ، پردازش و اطلاع رسانی جامع ، صحیح و بهنگام آمار با تاکید بر فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات(ICT)
 
2- محدوده اجرا
 
شرکت مدیریت تولید برق زرند
 
3- مسئولیت ها
 
مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این نظام نامه بر عهده کارگروه آمار شرکت می باشد .

 

 

4-تعاریف و مفاهیم
 
به منظور برداشت یکسان از واژه ها و اصطلاحات کلیدی به کار رفته در این نظام نامه و برنامه ملی آمار کشور ، تعاریف و مفاهیم آنها در زیر ارایه می شود.
1-4- آمارهای رسمی
آمارهای رسمی ، اطلاعات عددی است که توسط شرکت مدیریت تولید برق زرند به منظور استفاده در امور مدیریتی ، سیاست گزاری ، برنامه ریزی ، پژوهشی و اطلاع رسانی در مورد وضعیت نیروگاه تولید و منتشر می شود.
2-4- آمارهای ثبتی
آمارهای ثبتی آمارهایی هستند که از پردازش (طبقه بندی ، مرتب کردن ، محاسبات) داده هایی که حین انجام فعالیت های عینی ، واقعی و جاری شرکت مدیریت تولید برق زرند به دست می آیند.
3-4- قلم آماری
قلم اماری صفت تعریف شده یا طبقه بندی شده موضوع مورد آمار گیری است که بتواند در قالب جدول های آماری مشخصی جای بگیرد.و از ویزگی های مهم آن در مکان بودن و در زمان بودن است.مانند حداکثر بار همزمان پستها ،آمار نیروی انسانی ،تولید نیروگاهها و ...
4-4 - ساماندهی آماری
ساماندهی آماری ، فرایندی است که با هدف ارتقای کمی و کیفی آمارها ، به بهبود و یا ایجاد سیستم مطلوب ثبت ، انتقال و پردازش داده های ثبتی می پردازد.
5-4- فرایند تولید آمار
به مجموعه عملیات تولید آماری شامل نیاز سنجی تعاریف مفاهیم اقلام اماری طراحی و تصویب فرم های آماری جمع آوری اطلاعات دسته بندی صحت سنجی تحلیل و اشاعه آن به گروه های مخاطب گفته می شود.
 
5- اصول
 
1–5 – آمارهایثبتی و رسمی شرکت مدیریت تولید برق زرند تنها از طریق مجاری زیر قابل انتشار و اشاعه می باشد و هرگونه اشاعه اطلاعات آماری توسط سایر مسئولین غیر مرتبط ، فاقد ارزش اعتباری و استنادی است.
 

 

مجراهای آماری مورد تایید
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مدیر امور بهره برداری
مدیر امور مهندسی ، برنامه ریزی و تعمیرات
رئیس گروه منابع انسانی
روابط عمومی
حراست

 

 
2– 5 – شرکت مدیریت تولید برق زرند نسبت به تامین اعتبار طرح های آماری و اطلاعاتی (سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی ، بانک های اطلاعاتی ، چاپ و نشر انواع کارنامه های آماری و...) و لحاظ کردن ردیف اعتباری در بودجه سالیانه اقدام نماید .
3– 5 – واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک می بایست در شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی خود بخشی را با عنوان آمار و اطلاعات عملکردی ، تحلیلی ، موردی و یا هر نوع اطلاعات آماری با تایید کارگروه آمار بار گذاری و بروز رسانی نماید.
4 - 5- واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک جهت بروز رسانی آمار موظف است با مسئول آمار هر مجموعه هماهنگی داشته باشد و نسبت به ارتقاء دانش و آگاهی آنها در زمینه مربوطه اقدام نماید .

 

 

6– ساختار
 
 
 
 

 

 

 

7 – وظایف و اختیارات
 
7 – 1 – کارگروه آماری
7– 1 – 1 – ترکیب اعضا : 
 

 

عنوان سمت
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره رئیس کارگروه
مدیر امور بهره برداری نایب رییس
کارشناس برنامه ریزی تولید و راندمان دبیر کارگروه
مدیر امور مهندسی ، برنامه ریزی و تعمیرات عضو
رئیس گروه منابع انسانی عضو
رئیس اداره حسابداری عضو
کارشناس انفورماتیک عضو
مسئول روابط عمومی عضو
مسئول حراست عضو
یک عضو صاحب نظر (حسب مورد وضرورت) عضو


 

2 –7 – وظایف کارگروه آمار:
1 – بررسی و تصویب سیاست ها ، برنامه ها ، آیین ها و دستور کار فعالیت های آماری
2 – بررسی و تصویب نیازها ، اولویت ها و تعاریف و مفاهیم واژه ها و اقلام آماری
3 – ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در سامانه های اطلاعاتی – عملیاتی
4 – بررسی گزارش های عملکرد سیستم ها و پایگاه های آماری
5 – تصویب سیاست های کلی جمع آوری و اشاعه اطلاعات
6- کنترل و ارزیابی کیفیت فرآیند تولید آمار و تشکیل گروه نظارت و ارزیابی
7 – بررسی گزارش های ارزیابی و صحت سنجی آمار و اطلاعات

3 – 7 – وظایف مسئولین آمار شرکت مدیریت تولید برق زرند
1 – گردآوری و صحت سنجی آمارهای حوزه وظیفه‌ای ذیربط و ارسال آن‌ها به مراجع بالا دستی 
2- همکاری و هماهنگی با واحد های مختلف جهت اجرای مصوبات کارگروه آمار 
3 – مشارکت در تعیین نیازها ، اولویت ها و تهیه اقلام آماری
4 – مشارکت در پیاده‌سازی سیستم‌های یک‌پارچه اطلاعاتی و سامانه های اطلاعاتی – عملیاتی
4 – 7 – وظایف واحد فناوری اطلاعات :
1-دریافت اطلاعات از منابع اطلاعاتی در قالب نامه ، فاکس، CD، email ، شبکه داخلی ، ftp و...
2-صحت سنجی اطلاعات دریافتی از واحدهای ذیربط
3-ورود اطلاعات و داده ها به نرم افزارها ، بانک های اطلاعاتی ، سامانه آمار کلان صنعت برق ، سیستم جامع آماری صنعت برق و...
4-اخذ تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب گزارشها و نمودارهای تحلیلی و مقایسه ای از واحدهای ذیربط در جهت بهبود روند اطلاع رسانی
5-تهیه گزارشهای آماری در قالب آمارهای سالیانه ، ماهانه ، فصلی و آمارهای موردی با استفاده از بروشور ،کارنامه، اینترنت، اینترانت و ... 
6-ارتقای سطح فرهنگ و سواد آماری شرکت با برگزاری سمینارها و برنامه‌های آموزشی آماری با همکاری و هماهنگی واحد آموزش
7-اخذ برنامه‌های آماری ( برنامه درازمدت، سالیانه و برنامه‌های موردی) از واحدهای ذیربط
8-پیگیری طراحی و استقرار سیستم‌های یک‌پارچه اطلاعاتی 
9-حرکت به سمت تولید داده به روش ثبتی و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی- عملیاتی
 
8– بازنگری
 
8–1 - باز نگری و تغییر در مواد این نظام نامه توسط کار گروه آماری شرکت انجام و پس از تصویب به واحدهای مختلف شرکت ابلاغ می شود.
تبصره : هر یک از واحد ها در صورت نیاز پیشنهاد اصلاحیه را به دبیر خانه ارسال نمایند.
8 – 2 – باز نگری این نظام نامه با توجه به سرعت تغییرات و پیشرفت فناوری آمار و اطلاعات در دوره های دو ساله انجام می شود.

 

 
تاریخ به روز رسانی: 1396/08/10
تعداد بازدید: 754
Powered by DorsaPortal