سیستم مدیریت اطلاعات آماری(نرم افزار بهساد) سیستم مدیریت اطلاعات آماری(نرم افزار بهساد)
سیستم مدیریت اطلاعات آماری(نرم افزار بهساد)
1396/10/16
دوره های آموزشی اجباری ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو برای واحد آمار دوره های آموزشی اجباری ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو برای واحد آمار
دوره های آموزشی اجباری ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو برای واحد آمار
1396/10/16
راه اندازی زیر سایت آمار شرکت مدیریت تولید برق زرند راه اندازی زیر سایت آمار شرکت مدیریت تولید برق زرند
راه اندازی زیر سایت آمار شرکت مدیریت تولید برق زرند
1396/04/21
مرکز آمار شرکت مدیریت تولید برق زرند
Powered by DorsaPortal