مناقصه 47-96
آگهی مناقصه عمومی شماره 47/96
(دو مرحله ای)

موضوع مناقصه : انجام خدمات عمومی نیروگاه زرند.
دستگاه مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق زرند
تضمین فرآیند ارجاع کار : 1,329,000,000 ریال ( یک میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون ریال) به صورت واریز وجه به حساب جاری 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی.
مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 14/11/96 لغایت 21/11/96
محل فروش اسناد مناقصه :
1- کرمان . زرند . میدان امام خمینی . بعد از پل راه آهن . شرکت مدیریت تولید برق زرند . اداره تدارکات و قراردادها- تلفن : 31425581-034
2- دریافت اسناد از طریق سایت : WWW.ZARKPP.IR
بهای فروش اسناد : 50,000ریال (پنجاه هزار ریال) به حساب جاری 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند .
مهلت و محل تحویل پیشنهادات : آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15 روز شنبه مورخ 05/12/96 و محل تحویل زرند ، میدان امام خمینی ، بعد از پل راه آهن ، شرکت مدیریت تولید برق زرند ، اداره تدارکات و قراردادها می باشد .
تاریخ و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 06/12/96 در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق زرند.
 
 شرایط عمومی :
 ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت های خدماتی جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
 ارائه معرفی نامه برای فردی که اسناد مناقصه را دریافت می نماید.
 هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31425581-034 تماس حاصل فرمائید.

نحوه دریافت اسناد از طریق سایت : فیش واریزی را به شماره 31425559-034 ارسال نموده و بعد از دانلود اسناد از شماره 31425581-034 پسورد فایل خود را دریافت نمائید.
 
 
دانلود اسناد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/11/15
تعداد بازدید: 578
Powered by DorsaPortal