مناقصه 46-96
آگهی مناقصه عمومی شماره 96/46
(دو مرحله ای)

موضوع مناقصه : تأمین نیروی انسانی فنی و اداری نیروگاه زرند .
دستگاه مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق زرند
تضمین فرآیند ارجاع کار : 1,682,000,000 ریال (یک میلیارد و ششصد و هشتاد و دو میلیون ریال) به صورت واریز وجه به حساب جاری 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی.
مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 14/11/96 لغایت 21/11/96
محل فروش اسناد مناقصه :
1- کرمان . زرند . میدان امام خمینی . بعد از پل راه آهن . شرکت مدیریت تولید برق زرند . اداره تدارکات و قراردادها- تلفن : 31425581-034
2- دریافت اسناد از طریق سایت : WWW.ZARKPP.IR
بهای فروش اسناد : 50,000ریال (پنجاه هزار ریال) به حساب جاری 0105831343009 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی زرند بنام شرکت مدیریت تولید برق زرند .
مهلت و محل تحویل پیشنهادات : آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 15 روز شنبه مورخ 05/12/96 و محل تحویل زرند ، میدان امام خمینی ، بعد از پل راه آهن ، شرکت مدیریت تولید برق زرند ، اداره تدارکات و قرارداد ها می باشد .
تاریخ و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 13روز یکشنبه مورخ 06/12/96 در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق زرند.
شرایط عمومی :
 ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت های خدماتی جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
 ارائه معرفی نامه برای فردی که اسناد مناقصه را دریافت می نماید.
 هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 31425581-034 تماس حاصل فرمائید.

نحوه دریافت اسناد از طریق سایت : فیش واریزی را به شماره 31425559-034 ارسال نموده و بعد از دانلود اسناد  از شماره  31425581-034 پسورد فایل  خود را دریافت نمائید.
 
 
 
دانلود اسناد
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/11/15
تعداد بازدید: 751
Powered by DorsaPortal