يکشنبه 30 مهر 1396  | English
کمينه
خبر

تلفیق عناصر غیر زنده در فضای سبز نیروگاه زرند

مدیرعامل نیروگاه زرند خبر داد :

شركت مدیریت تولید برق زرند در یک اقدام و طرح جدید موضوع بازسازی و بهسازی مجموعه فضای سبز نیروگاه حرارتی را در دستور کار قرار داد .
آقاي مهندس محمد رضا حیدری مدیرعامل نیروگاه حرارتی زرند اعلام نمود كه: تدوین برنامه مشخص برای فضای سبزدرمجموعه های صنعتی،اداری ورفع کاستی‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلی، می‌تواند از گسترش سلیقه‌ای، تقلیدی و اتفاقی این‌گونه فضاها جلوگیری کرده و از خطای برنامه‌ریزی و محاسباتی ما را دور نمایدو با توجه به چالش جدي كم آبي و افزايش تدريجي شوري آّب و خاك در استان كرمان، راهكارهايي در جهت مقابله با اين چالش در نيروگاه طراحي و اجرا خواهد شد.
وی یکی از مهمترين راهكارها و برنامه ها را كاهش تدريجي سطح چمن و گياهان آبدوست همچنین تلفيق برخي عناصر غيرزنده با گياهان مانند سنگ، صخره، گلدان هاي بزرگ، افزايش راندمان آبياري و كاهش مصرف از طريق اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار و كاشت گلها و گياهان متحمل به خشكي استفاده از خاكپوش ها ( مانند سنگ ريزه) در جلوگيري از تبخير آب از سطح خاك و سركوب رشد علفهاي هرز بر مي شمارد و  كاشت برخي گونه هاي گياهي جديد و كمياب در استان كرمان  مانند ( آگاو، كاكتوس اپونتيا، كاج الودي، بومادران) در فضاي سبز نيروگاه مي داند بطوريكه براي كاشت آزمايشي برخي گونه هاي جديد نیز در آينده نزديك برنامه ريزي شده است.
ايشان بر اين عقيده است كه : "تمام برنامه ها و طرح ها باید به گونه اي تعريف شوند که  ضمن حفظ زيبايي محيط، راندمان مصرف منابع ( آب و خاك) افزايش يابد. همچنين با استفاده بيشتر از گياهان متحمل به خشكي و شوري و كاهش مصرف نهاده ها به سمت فضاي سبز پايدار حركت كنيم."
وی در پایان گفت: براي نيل به اين مهم از آقای دكترسيداحمدحسيني دكتراي زراعت و عضو هيات علمي دانشگاه ولي عصر رفسنجان به عنوان مشاور طرح دعوت شده است تا بهترین شرایط را برای توسعه و نگهداری فضای سبز این مجموعه صنعتی فراهم آوریم که هم به زنده بودن محیط کاری خود اضافه نماییم و هم روحیه نشاط و شادابی همکارانمان حفظ شود چرا که اعتقاد داریم بدون ایجاد، حفظ و نگهداری مطلوب و اصولی فضای سبز،  به داشتن هوای پاک و سالم شهرهایمان لطمه خواهیم زد.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد و افزود: اگر تعامل و همکاری بهتر و بیشتري با سایر نهادهای ذیربط، مراکز صنعتی جدید و مراکز آموزش عالی ايجاد نمائيم ، مي توانیم در تحقق اهداف حوزه صنعت و معدن براي بهبود فضاي مناسب زیست محیطی، گام های موثرتری برداریم .
 

کمينه
گالری تصاویر
جستجو برچسب