يکشنبه 30 مهر 1396  | English
کمينه
اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1393

بازديد دانش آموزان هنرستان مصباح از نيروگاه
بازديد دانش آموزان هنرستان مصباح از نيروگاه
جمعي از دانش آموزان هنرستان مصباح شهرستان زرند از نيروگاه و تاسيسات آن بازديد كردند. در اين بازديد پس از اجراي فيلم مستند نيروگاه زرند، آقاي مهندس تراب زاده چگونگي عملكرد نيرو...(ادامه)
تاریخ: 1393/09/17   گروه: داخلی    توسط: روابط عمومی    نظرات: 0
بازديد دانشجويان دانشكده بهداشت از نيروگاه زرند
بازديد دانشجويان دانشكده بهداشت از نيروگاه زرند
جمعي از دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان با راهنمايي و توضيحات آقايان مهندس جعفري و مهندس داودي از نيروگاه و تاسيسات آن از نزديك ديدن كردند و با محيط و عملكرد...(ادامه)
تاریخ: 1393/09/16       توسط: روابط عمومی    نظرات: 0
واحد دوم نيروگاه زرند مجدداً به شبكه سراسري پيوست
واحد دوم نيروگاه زرند مجدداً به شبكه سراسري پيوست
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق زرند، بر اساس برنامه زمانبندي شده، واحد دوم نيروگاه براي تعميرات ميان دوره اي بمدت ده روز از مدارخارج و پس از انجام تعميرات مجدداً ب...(ادامه)
تاریخ: 1393/09/04   گروه: داخلی    توسط: روابط عمومی    نظرات: 0