شنبه 29 مهر 1396  | English
کمينه
اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1390

ذخیره نیروگاه های کشور به 8765 مگاوات رسید
ذخیره نیروگاه های کشور به 8765 مگاوات رسید
میزان ذخیره برق نیروگاه های کشور روز گذشته (دوشنبه 21 آذرماه جاری) به هشت هزار و 765 مگاوات رسید. به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، میزان ذخیره گردان برق در نیروگاه های کشور ر...(ادامه)
تاریخ: 1390/09/23       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 12
پیک مصرف برق بیش از 400 مگاوات افزایش یافت
پیک مصرف برق بیش از 400 مگاوات افزایش یافت
یک مصرف برق کشور دیروز (سه شنبه 22 آذرماه جاری) در مقایسه با روز مشابه پارسال بیش از 400 مگاوات افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، دیروز پیک مصرف برق کشور 27 هزار ...(ادامه)
تاریخ: 1390/09/23       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 11
مصرف برق صنایع کشور حدود 1000 مگاوات افزایش یافت
مصرف برق صنایع کشور حدود 1000 مگاوات افزایش یافت
مصرف برق صنایع کشور روز سه شنبه (22 آذرماه 90) در مقایسه با روز مشابه پارسال 917 مگاوات افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک سه...(ادامه)
تاریخ: 1390/09/23       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 11