يکشنبه 30 مهر 1396  | English
کمينه
اخبار

موضوعات ارسال شده در تیر 1395

برگزاري دوره آموزشي ترموديناميك وسيكل حرارتي
برگزاري دوره آموزشي ترموديناميك وسيكل حرارتي
در ادامه برگزاري دوره هاي آموزشي سطوح مختلف ، دروه آموزشي 6روزه  ترموديناميك و سيكل حرارتي نيروگاههاي حرارتي  توسط مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان در محل سالن سمين...(ادامه)
تاریخ: 1395/04/08   گروه: داخلی    توسط: اعظم نصرت ابادي    نظرات: 0