يکشنبه 30 مهر 1396  | English
کمينه
اخبار

موضوعات ارسال شده در فروردین 1392

سرآغازي نو برا ي كميته تحقيقات نيروگاه زرند در سال جديد
سرآغازي نو برا ي كميته تحقيقات نيروگاه زرند در سال جديد
  نخستين جلسه امسال كميته تحقيقات در محل سالن كنفرانس شركت و با حضور مديرعامل و كليه مسئولين و كارشناسان تشكيل و در مورد برنامه هاي كميته در سال جاري و تعداد پروژه ها بحث...(ادامه)
تاریخ: 1392/01/31   گروه: داخلی    توسط: اعظم نصرت ابادي    نظرات: 0
دريافت گواهينامه ISO 10015  توسط نيروگاه حرارتي زرند
دريافت گواهينامه ISO 10015 توسط نيروگاه حرارتي زرند
 در ابتداي سال 92 ، سيستمهاي مديريت كيفيت (ايزو 9001:2008) مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (اوهساس 18001:2007) و مديريت زيست محيطي(ايزو 14001:2004) شركت مديريت توليد برق زر...(ادامه)
تاریخ: 1392/01/19   گروه: داخلی    توسط: اعظم نصرت ابادي    نظرات: 0